İşimin gereği konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, bu bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde AKIN TEKSTİL A.Ş. nin yazılı izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara açıklamayacağımı,

AKIN TEKSTİL A.Ş. tarafından tarafıma teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin AKIN TEKSTİL A.Ş. nin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin AKIN TEKSTİL A.Ş. tarafından öğrenilmesi halinde bundan dolayı sorumlu olacağımı, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri alacağımı,

AKIN TEKSTİL A.Ş. nin yaptığım iş gereği tarafıma sağladığı başta kalite görselleri olmak üzere tüm dokümanların ve tarafıma açıklanan her türlü bilginin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri (işleme, yayma, çoğaltma, temsil, umuma iletim hakkı) ve sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere her türlü mülkiyetinin AKIN TEKSTİL A.Ş. ‘ye ait olduğunu, bunları sadece yaptığım işin amacına uygun olarak kullanma hakkına sahip olduğumu, bu dokümanların çoğaltılmasının AKIN TEKSTİL A.Ş. nin iznine tabi olduğunu,

Her türlü tedbiri almama rağmen bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamamam halinde kusurum olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacağımı bildiğimi,

Bilgi Güvenliği Politikasını okuduğumu ve anladığımı,

İşyerinde işveren veya işveren vekillerine, çalışanlara, alt işveren çalışanlarına, müşterilere, tedarikçilere, misafirlere, iş başvurusu yapanlara, stajyerlere ve şirket ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunan tüm gerçek kişilere ait özel ve genel nitelikli kişisel verileri, AKIN TEKSTİL A.Ş.’nin yazılı ve açık rızası ile onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak elektronik ortamda paylaşmayacağımı, aktarmayacağımı, kullanmayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak hiçbir şekilde ele geçirmeyeceğimi elektronik ya da manuel olarak işlemeyeceğimi,

Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi vakıf olduğum veya tarafıma AKIN TEKSTİL A.Ş. tarafından verilen bilgileri üçüncü şahıslara ve ilgisi olmayan kişilere sözlü ve/veya yazılı olarak iletmeyeceğimi, AKIN TEKSTİL A.Ş. ‘nin iş bu hallerde tarafıma karşı gizlilik ve sadakat borçlarına aykırılık nedeniyle yasal işlem başlatma hakkına haiz olduğunu,

İş bu gizlilik taahhüdünü kabul etmekle iş bu taahhüde, Bilgi Güvenliği Politikasına aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile AKIN TEKSTİL A.Ş. ‘nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin edeceğimi,

Yukarıda yazılı verdiğim taahhütlerin AKIN TEKSTİL A.Ş. ile aramdaki ticari ilişkinin herhangi bir sebeple bitiminden sonra da geçerli olduğunu,

Gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.