Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2022

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Akın Tekstil A.Ş. (bundan sonra “Akın” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşteri, tedarikçi, potansiyel müşteri, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, yatırımcılarımız da dahil olmak üzere tüm ziyaretçilerimizi (metinin devamında ziyaretçi olarak anılacaktır) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Akın’ın iş faaliyetleri ve istihdam amaçları kapsamında ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:

Kimlik Bilgileri

 • Ad
 • Soyad

Ad ve Soyad gibi kimlik bilgileriniz; İş Sürekliliğinin Sağlanması ve İş Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kimlik bilgileriniz web sitemizde bulunan iletişim formunun tarafınızdan doldurulması halinde alınabilmektedir.

İletişim Bilgileri

 • İş ve Cep Telefon No
 • E posta adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik
Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde
belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen iletişim bilgileriniz web sitemizde bulunan iletişim formunun tarafınızdan doldurulması halinde alınabilmektedir.

Ziyaretçi İşlem Bilgileri

 • Sektör bilgisi,
 • Talep edilen hizmet bilgisi,

Şirketimize ait web sitesinde bulunan iletişim formunun kullanılması ile teklif, talep, öneri ve şikayetlerin yapılabilmesi ve geri bildirim talepleriniz halinde, Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen kişisel hak ve özlüklere aykırı
olmamak kaydıyla ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen işlem güvenliği verileriniz şirketimize ait web sitesinde bulunan ziyaretçi teklif, bilgi ve istek formunun kullanılması ile teklif, talep, öneri ve şikayetlerin yapılabilmesi için geri bildirim talepleriniz halinde, iletişim formların tarafınızdan doldurulması vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Akın Tekstil A.Ş. olarak, web sitemizi ziyaretçilerimizin iş ilişkileri kapsamında kimlik, iletişim ve ziyaretçi işlem bilgilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre ile Saklıyoruz?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar muhafaza edebilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde
bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, hakkınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Akın Tekstil A.Ş. tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki şirketimizin iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri www.akintekstil.com.tr web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Bakırköy Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No: 5/1-2-3-4 34144 İstanbul
www.akintekstil.com.tr
Tel: 0 212 543 64 40

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi aşağıda bulunan kvkk başvuru formunda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize başvuru formunun doldurularak kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan AKIN TEKSTİL A.Ş.
Mersis No 0027001503500014
Tel. Numarası +90 212 543 64 40
Fax Numarası +90 212 583 50 69
Posta Adresi Bakırköy Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No: 5/1-2-3-4 34144 İstanbul
E-posta Adresi kvk@akintekstil.com.tr